Laporoskopik Cerrahi


Kapalı operasyonlar tüm dünyada sıklıkla uygulanan bir cerrahi yaklaşımdır. Kapalı operasyon denmesinin sebebi karına yalnızca 0,5-1 cm kesiler ile ameliyatın yapılabilir olmasıdır. Kadın hastalıklarının cerrahi tedavisinde kapalı operasyonlar (laparoskopi) güvenli bir şekilde uygulanabilmektedir. Kısırlık tedavisinde, myomlarda, çikolata kistleri, yumurtalık kistleri, rahim alınması, hatta kanser cerrahisi bile kapalı operasyonlar ile yapılabilmektedir.

Kapalı operasyonlarda (laparoskopi) kullanılan aletler açık amaliyatlardan farklıdır. Kapalı operasyonlar (laparoskopi) özel techizat gereklidir. Kapalı operasyonlarda (laparoskopi) özel geliştirilmiş kamera sistemleri kullanılır.

Kapalı ameliyat (laparoskopi) avantajları nelerdir?

Kapalı ameliyat (laparoskopi) sonrası hastanın ayağa kalkış süresi çok kısa olup, enfeksiyon riski minimaldir. Kapalı ameliyat (laparoskopi) sonrası ağrı açık oparasyonlara göre çok daha az olup hastanın evine ve sonrasında da işine dönmesi daha erken dönemde mümkün olmaktadır. Kapalı ameliyatlarda (laparoskopi) yara yeri kozmetik açıdan daha iyidir. Kapalı ameliyat (laparoskopi) sadece 0,5-1 cm kesiden yapıldığı için karında belirgin izler kalmamaktadır.

Kapalı ameliyat (laparoskopi) kısırlıkta uygulanır mı?

Kapalı ameliyat (laparoskopi) en sık kullanım bulduğu hastalık kısırlıktır. Kapalı ameliyat (laparoskopi), kısırlığın nedenlerinin bulunmasında ve tedavisinde kullanılır. Kapalı ameliyat (laparoskopi) ile hem rahim, yumurtalık ve tüpler incelenir; hem de aynı seansta bu organlardaki problemler çözülebilir. Kapalı ameliyat (laparoskopi) kısırlık nedeni ile uygulandığında günübirlik veya bir gün yatış ile hasta evine gönderilebilir. Tüp bebek tedavisi gerekliliği bazen kapalı ameliyat (laparoskopi) sonrası belirlenir. Tüp bebek tedavisi başarısız olan hastalarda kapalı ameliyat (laparoskopi) ile tedavi başarısı artırma şansı bazı vakalarda olabilir.

Kapalı ameliyat (laparoskopi) ile yumurtalık kistleri

Kapalı ameliyat (laparoskopi) yumurtalık kistlerinin tanı ve tedavisinde en uygun yaklaşımdır. Ultrasonografi ile görülen şüpheli kitleler kapalı ameliyat (laparoskopi) ile değerlendirilerek operasyon sırasında kitle incelenerek cerrahi işlem planlanır. Yumurtalık kistlerini kapalı ameliyat (laparoskopi) ile incelendiğinde kitle kötü huylu değil ise yumurtalık alınmaz.

Kapalı ameliyat (laparoskopi) endometriozis te uygulanır mı?

Endometriozis veya endometrioma (çikolata kistleri) olan kişilerin ömrü boyunca birden fazla kez ameliyat olması gerekebilir. Böylesine bir hastalıkta kapalı ameliyat (laparoskopi) en uygun ve tercih edilmesi gerekendir. Kapalı ameliyat (laparoskopi) endometrioziste bebeği olmayan veya çocuk isteyen, planlayan kişilerde yumurtalıkların korunup en düzgün değerlendirme ve cerrahi tedaviyi sağlar. Endometriozis veya endometrioma (çikolata kistleri) olan sürekli karın ağrısı veya adet ağrısından yakınan hastalarda ise ağrı tedavisinde kapalı ameliyat (laparoskopi) ile hastalığın yaygınlığı değerlendirilip ağrı nedeni ortadan kaldırılabilir.

Kapalı ameliyat (laparoskopi) ile dış gebelik

Dış gebelik bazen cerrahi müdahale gerektirir. Bu durumda en uygun olanı kapalı ameliyat (laparoskopi) tır. Kapalı ameliyat (laparoskopi) ile hastanın dış gebelik olan tüpünü koruma şansı varsa tüp alınmaz. Kapalı ameliyat (laparoskopi) ile dış gebelikte kanama durdurulur ve anne hayatı kurtarılabilir.

Kapalı ameliyat (laporoskopi) ile myom çıkarılması (myomektomi)

Kapalı ameliyat (laparoskopi) ile myomların çıkarılması mümkündür. Myomun boyutu ve yeri ultrasonografi ile değerlendirildikten sonra kapalı ameliyat (laparoskopi) ile çıkarılabilir.

Kapalı ameliyat (laparoskopi) ile rahim alınması

Kapalı ameliyat (laparoskopi) ile rahim alınması daha kısa iyileşme süresi, çok daha az enfeksiyon ve daha az ağrı gibi avantajlar sunar. Kapalı ameliyat (laparoskopi) ile rahim alınması Karın hiç açılmadan rahim çıkarılır.

Günümüzde tüm dünyada kapalı ameliyat (laparoskopi) öncelikli tercih edilen cerrahi yöntemdir. Hem Avrupada hemde Amerikada tüm operasyonlar kapalı yöntem ile yapılmaya çalışılmaktadır. Ülkemizde de oldukça yaygın olarak kullanılan kapalı ameliyat (laparoskopi) yöntemi başarı çok yüksek ve hasta memnuniyetide buna paralelldir.


コメント

ロード中です。...

著者

不妊治療センターと2

関連記事